foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


โทร, 034-472669
E-mail, ns@watnangsao.ac.th
www.watnangsao.ac.th

.

  • 14.jpg
  • 222.jpg
  • 555.jpg
  • 23905677_1961289663886335_1574691149080717386_n.jpg
  • 24058768_1961289830552985_6555445155145959650_n.jpg
  • 24068283_1961289387219696_1685967588920207911_n.jpg
  • appfle.jpg

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

              โรงเรียนนี้ตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๕ กันยายน  พ.ศ. ๒๔๙๖  เป็นโรงเรียนชนิดนายอำเภอตั้ง ดำรงอยู่ด้วยเงินประถมศึกษาใช้ศาลาการเปรียญวัดนางสาวเป็นสถานที่เรียนสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่๑ถึงประถมศึกษาปีที่๔ชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลท่าไม้๑(ท่าไม้พิทยาคาร)ต่อมาพ.ศ. ๒๔๘๐โดยการนำของอาจารย์ฉลองฤทธิ์สมบูรณ์อาจารย์ใหญ่กับประชาชนชาวท่าไม้ได้บริจาคเงินก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้นเป็นอาคารไม้ที่แข็งแรงโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)จนถึงทุกวันนี้ทางโรงเรียนยังคงรักษาอาคารหลังนี้ไว้อย่างดีและได้มีการพัฒนาก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบขึ้น ๑๑ อาคารซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ จากภาครัฐบาลและเอกชน

              โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) ได้จัดการศึกษาอย่างดีตลอดมา ทำให้มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโรงเรียนจึงขยายโอกาสทางการศึกษาโดยเปิดชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา ๒๕๔๓ และสร้างอาคารเรียนขนาด๔ชั้น “อาคารตวงสิทธิสมบัติ”โดยได้รับบริจาคจากนายชวลิตตวงสิทธิสมบัติเป็นจำนวนเงิน ๑๖,๖๐๑,๑๐๐ บาท (สิบหกล้านหกแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท)

              ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘  พระครูธรรมรัต  เจ้าอาวาสวัดนางสาว ( ถาวรราษฎร์บำรุง )ได้บริจาคทรัพย์สร้างอาคารเรียน"อาคารธรรมรัต" ขนาด๔ชั้น เป็นจำนวนเงิน๑๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนบาท )

            ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง ) ได้รับการคัดเลือก และผ่านการประเมิน เป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน และได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในปีการศึกษา ๒๕๔๙

              จากความสำเร็จของโรงเรียนทำให้ นายบุญเลิศ สัมฤทฺธิวณิชชาได้บริจาคทรัพย์สร้างอาคารเรียน  "อาคารสัมฤทธิวณิชชา" ขนาด๔ชั้น เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านบาท) เมื่อจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)จึงขยายโอกาสทางการศึกษาโดยการเปิดชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา ๒๕๕๑ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๕โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง )ได้ผ่านการประเมินให้ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ในปีการศึกษา ๒๕๕๔

              ปัจจุบันโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)เป็นโรงเรียนเดียวในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครที่เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีนักเรียนทั้งหมด 1,488 คน ครูประจำการ 61 คน พนักงานราชการ  6 คน  ครูอัตราจ้าง (งบฯ อบจ.)  ๖ คน  ครูอัตราจ้าง 14 คน ครูพี่เลี้ยงเด็ก 1 คน พนักงานธุรการ ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน มีนางสาวพรรณี   ใจเพิ่ม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ปี ๒๕๕7  จนถึงปัจจุบัน

นาฬิกา

เข้าสู่ระบบ

ราคาน้ำมันวันนี้

สถิติผู้เยี่ยมชม

071481
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
278
342
1211
68252
5251
8923
71481

Your IP: 34.231.247.139
Server Time: 2019-09-18 13:15:42


Copyright © 2019 watnangsao School 29 หมู่ 7 ตำบลท่าไม้ อำเภอ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 Rights Reserved.