foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ผู้บริหารสถานศึกษา

ข่าวสารการศึกษา

.

  • 14.jpg
  • 222.jpg
  • 555.jpg
  • 23905677_1961289663886335_1574691149080717386_n.jpg
  • 24058768_1961289830552985_6555445155145959650_n.jpg
  • 24068283_1961289387219696_1685967588920207911_n.jpg
  • appfle.jpg

 

 

 O7_1.png

 

 

 

    

 

   

 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ด้วยงาน DIYอย่างมีจิตสำนึกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563

3 กันยายน 2563 อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์ภาพยนต์สั้น เรื่อง ซื่อสัตย์

จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

3 กันยายน 2563 อ่านต่อ... 

ประกาศโรงเรียนวัดนางสาว  ( ถาวรราษฎร์บำรุง )

เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน    

20 กรกฎาคม 2563 อ่านต่อ...

ประกาศโรงเรียนวัดนางสาว ( ถาวรราษฎร์บำรุง )

เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 

22 พศจิกายน 2562 อ่านต่อ...

ประกาศโรงเรียนวัดนางสาว ( ถาวรราษฎร์บำรุง )

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ครูอัตราจ้าง

5 เมษายน 2562 อ่านต่อ...