ภาพยนต์สั้น เรือง : สำนึก

https://www.youtube.com/watch?v=JWt5LSgMtyc

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

โรงเรียนวัดนางสาว รณรงค์และให้ความรู้นักเรียน

 

อบรมพิษภัยของยาเสพติด

 

รณรงค์งดสูบบุหรี่

 

อบรมการให้ความรู้โทษของสารเสพติด

 

 

 

 

 

นางสาวกมลวรรณ พันพิลึก ชั้น ม.๔ โรงเรียนวัดนางสาว รับรางวัลความสามารถพิเศษ กิจกรรมเขียนเรียงความ โครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับประเทศ ปี ๒๕๖๐...

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการคณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย คุณครูอัญชลีและคุณครูเกดสุดา

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

 

กิจกรรมงานวิทยาศาสตร์ ปี 2560

โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)