โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

29/5 หมู่7 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

เบอร์โทร  034-472669

โทรสาร   034-472669

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.